Plantevægge og indeklimaet

 

 

Få et forbedret indeklima med planter eller plantevæg

Der er behov for løbende cirkulering af luften på kontoret eller i hjemmet, hvis man ønsker at vedligeholde et sundt indeklima. Hvis ikke du allerede har det, er det anbefalet at placere planter i rummet, da planterne omdanner CO2 og andre urene stoffer til ilt. Det betyder ikke noget, om planterne er en del af en plantevæg eller står selv – så længe de bliver plejet og passet, kan planterne hjælpe med at gøre luften lidt grønnere.

Bedre indeklima i hverdagen

Flere videnskabelige undersøgelser har vist, hvordan et urent indeklima kan lede til mindre produktivitet samt større risiko for sygemelding og hovedpine. I de fleste tilfælde er det stoffet formaldehyd, som forårsager problemer. Formaldehyd er en giftig gas, som bliver brugt i moderate mængder til konstruktionen af bygninger. Langsomt vil små mængder sive ud og blande sig med resten af luften, hvorfor det forværrer det almene velbefindende. Netop formaldehyd og andre skadelige stoffer kan planter nedbryde. Effektiviteten afhænger af den valgte plante, da ikke alle er lige gode til at nedbryde formaldehyd. Dog er det ikke alle former for naturvækst, som kan hjælpe med en friskere luft og bedre luftfugtighed. 

Mosvægge som indikator for indeklimaet

I modsætning til planter, har mosset i mosvægge ingen påvirkning på indeklima. Præserveret mos bliver ikke direkte anvendt for at forbedre indeklimaet. Til gengæld har mos den fordel, at det er vandabsorberende. Det vil sige, at ved at inspicere tilstanden på mosvæggen kan du nå frem til, hvor godt eller dårligt et indeklima der er på kontoret.